Sistema de Información Local (SIL)

Sistema de Información Local (SIL)

Rexistro de Entidades locais

Recompilación de datos procedentes do Rexistro de Entidades locais, así como estudos e outra información complementaria.

Cargos representativos locais

Desde aquí poderá acceder á listaxe de Alcaldes 2007 e a informes e estudos sobre xénero elaborados polo Ministerio competente e por outros órganos da AGE.

Información local noutros organismos

Contén vínculos á web doutras Administracións e Organismos nas que se recolle información sobre o ámbito local a través de observatorios, estudos e publicacións.