Fondos Europeos

Fondo Social Europeo (FSE)

"O FSE inviste no teu futuro"

LIGAZÓNS DE INTERESE 

  ► Autoridade de Xestión e de Certificación dos Programas Operativos do FSE.

                • Unidade Administradora do Fondo Social Europeo (UAFSE)

  ► Autoridade de Auditoría dos Programas Operativos do FSE.

                  •  Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE)

   ►Autoridade Nacional Antifraude

                   •  IGAE- Servizo Nacional de Coordinación Antifraude

    ►Autoridade Europea Antifraude

                    • Comisión Europea-Oficina Europea de loita contra a Fraude