Estatutos de Autonomía

Estatutos de Autonomía vixentes

Os Estatutos de autonomía son a norma institucional básica de cada unha das Comunidades Autónomas. Conteñen a identificación da comunidade, as institucións de autogoberno, e as competencias asumidas dentro do marco constitucional.

Procesos de reforma dos Estatutos de Autonomía

Tras a aprobación dos 17 Estatutos de Autonomía, que tivo lugar entre 1979 e 1983, a práctica totalidade destes Estatutos foron modificados. De acordo co establecido no artigo 147.3 da Constitución, estas reformas realízanse de acordo co procedemento establecidos en cada un deles e requiren a posterior aprobación das Cortes Xerais, mediante Lei Orgánica.

Estas modificacións producíronse en sucesivas fases e, en cada momento, tiveron unha finalidade e motivación diferentes.