Cooperación Económica Local. Ayudas del Estado y Fondos Europeos

Fondos Europeos

Información sobre a normativa comunitaria e específica do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e sobre o Fondo Social Europeo (FSE), e actuacións cofinanciadas con estes fondos procedentes da Unión Europea.

Información Socioeconómica Local

Información sobre transferencias del Estado a las entidades locales y otras cuestiones relacionadas con la cooperación económica local

Última hora

Noticias relevantes en materia de ayudas a entidades locales