Sistema d'Informació Local (*SIL)

Sistema d'Informació Local (*SIL)

Registre d'Entitats Locals

Recopilació de dades procedents del Registre d'Entitats Locals, així com estudis i una altra informació complementària.

Càrrecs representatius locals

Des d'aquí podrà accedir al llistat d'Alcaldes 2007 i a informes i estudis sobre gènere elaborats pel Ministeri competent i per altres òrgans de l'AGE.

Informació local en altres organismes

Conté vincles a les web d'altres Administracions i Organismes en les quals es recull informació sobre l'àmbit local a través d'observatoris, estudis i publicacions.