Directori

DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

Titular: Doña Teresa Cunillera i Mestres
Calle Mallorca, 278
08037 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 90 00
Faxos:
 • 93 520 94 13

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A BARCELONA

Titular: D. Carlos Prieto Gómez
Calle Mallorca, 278
08037 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 90 00
Faxos:
 • 93 520 94 13

GABINET DE PREMSA

Calle Mallorca, 278
08037 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 94 76
 • 93 520 99 72
 • 93 520 94 79
E-mail:
Horari:
 • lunes a viernes de 9h a 18h

UNITATS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Calle Bergara, 12
08002 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 96 22
Informació addicional:

SOL·LICITUTS ADREÇADES A LA ANECA.

L'Ordre CNU/1117/2018 de 8 d'octubre (BOE núm. 257 de 24/10/2018), estableix l'obligatorietat d'utilitzar mitjans electrònics per a la presentació de sol·licituts, comunicacions i modificacions en el procediment per a la obtenció de la evaluació de la Agència Nacional de Evaluació de la Qualitat  i Acreditació, i la seva certificació, per a la contratació de personal docent i investigador universitari.

Per a la presentació electrònica s'haurà de disposar de signatura electrònica i/o Cl@ve permanente.

Aquesta Ordre entra en vigor al día seguent de la seva publicació.

Pot consultar les instruccions dictades a l'enllaç: https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/profesorado/universitarios/pep.html#dg


AJUDES A TRANSPORTISTES AUTÒNOMS PER CARRETERA PER ABANDÓ D'ACTIVITAT 2019.

Obertura convocatòria de subvenció ajudes transportistes autònoms per carretera abandonament activitat 2019. Aquells transportistes que no disposin de mitjans electrònics o tinguin dificultats per a la presentació electrònica, podran acudir a l'Oficina d'Assistència de la Delegació del Govern a Catalunya C / Bergara 12 amb la documentació requerida a la convocatòria i el seu DNIe activat, coneixent el PIN del mateix. Si no disposen de PIN poden acudir a qualsevol Oficina de Policia expedidora DNI per actualitzar el certificat contingut en el xip

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ PER ESTRANGERIA

En els casos en què no sigui possible presentar la sol·licitud amb cita prèvia (expressament assenyalada a la Guia de tràmits I), es podrà presentar la sol·licitud a través dels mitjans que s'indiquen a continuació:

1 - AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC:

ACCEDA:  https://sede.administracionespublicas.gob.es/#

REGISTRE ELECTRÒNIC: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

2 - SENSE CERTIFICAT ELECTRÒNIC:

CORREUS - ORVE: Servei de Registre Virtual Electrònic amb l'Administració. https://www.correos.es/ss/Satellite/site/producto-orve-todos_cartas_documentos/cOrg=Producto_CcidOrg=1363190077088-detalle_de_producto-sidioma=es_ES Exclusivament pels propis ciutadans estrangers, a les oficines de registre o d'assistència en matèria de registres de l'Administració General de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya, o de l'Administració Local. http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/OficinasAtencion/OficinasRegistro.html
 

 

Horari:

De dilluns a divendres, de 9h a 17,30h. en jornada ordinària, y de 8. a 15h. en jornada d'estiu (de 16 de juny a 15 de setembre, tots dos inclosos).

Calle Mallorca, 278
08037 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 99 83
Horari:

De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Calle Mallorca, 278
08037 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 99 21
Faxos:
 • 93 520 99 23
Horari:

Lunes a viernes de 9h a 14h

Calle Mallorca, 278
08037 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 99 14
Faxos:
 • 93 520 99 19
Horari:
Calle Mallorca, 278
08037 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 99 43
E-mail:
Horari:

Lunes a viernes de 9 a 14h.

Calle Mallorca, 278
08037 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 94 77
E-mail:
Horari:
 • Lunes a Viernes de 9h a 14h
Calle Marquesa, 12
08003 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 93 18
 • 93 520 90 00
Faxos:
 • 93 520 94 14
 • 93 520 94 13
Calle Mallorca, 278
08037 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 99 52
Faxos:
 • 93 520 94 14
Calle Mallorca, 278
08037 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 93 50
 • 93 520 99 35
Faxos:
 • 93 520 94 13
 • 93 520 94 14
E-mail:
Calle Bergara, 12 (2ª)
08002 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 96 96
Faxos:
 • 93 520 96 98
E-mail:
Calle Bergara, 12 (5ª planta)
08002 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 96 03
Faxos:
 • 93 520 96 88
Horari:

De 9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes.

Calle Bergara, 12 (4ª)
08002 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 96 08
Faxos:
 • 93 520 96 27
E-mail:
Calle Bergara, 12 (4ª)
08002 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 96 20
Faxos:
 • 93 520 96 28
E-mail:
Horari:
 • lunes a viernes de 9h a 14h
Calle Bergara, 12 (3ª planta)
08002 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 97 01
Faxos:
 • 93 520 97 23
E-mail:
Calle Bergara, 12
08002 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 96 64
 • 93 520 96 71
Faxos:
 • 93 520 96 70
Calle Bergara, 12
08002 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 96 63
Faxos:
 • 93 520 96 70
E-mail:
Enllaços d'interès:
Informació addicional:


Enllaç web per sol·licitar, modificar o anul·lar una "cita prèvia" en qualsevol dels Centres de Vacunació Internacional de Sanitat Exterior: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
 

Horari:

 

 • dilluns a divendres de 9h a 14h
Edificio Cargoparc de Terminal de Carga Aeropuerto de Barcelona en C/ Estela Polar, 10
08820 - Prat de Llobregat, El (Barcelona)
Telèfons:
 • 93 520 92 20Secretaria
 • 93 520 92 21Sanitat Vegetal
 • 93 520 92 36Sanitat Animal. Veterinaris
 • 93 520 92 22Sanitat Exterior. Veterinaris
 • 93 520 92 34Sanitat Exterior. Veterinaris
 • 93 520 92 35Sanitat Exterior. Veterinaris
 • 93 520 92 23Sanitat Exterior: Farmacèutics
Faxos:
 • 93 520 92 44Sanitat Animal i Sanitat Vegetal
 • 93 520 91 66Sanitat Exterior
E-mail:
Calle Cal Patrici, 8-12 ZAL 2
08820 - Prat de Llobregat, El (Barcelona)
Telèfons:
 • 93 520 91 95Sanitat Animal
 • 93 520 91 80Sanitat Exterior
 • 93 520 91 77Sanitat Vegetal
Faxos:
 • 93 520 92 44Sanitat Animal i Sanitat Vegetal
 • 93 520 91 66Sanitat Exterior
E-mail:
Paseo Sant Joan, 189-193 (6ª)
08037 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 98 20
Faxos:
 • 93 520 98 87
E-mail:
Paseo Sant Joan, 189-193
08037 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 14 10
Calle Murcia, 42
08027 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 14 10
Arxiu General de la Subdelegació del Govern a Barcelona
Calle Dr. Trueta, 20
08005 - Barcelona
Telèfons:
 • 93 520 92 27
E-mail: